Vestfold / Færder / Feierskauen

Feierskauen

Skjermede arealer på Tjøme

Hele arealet er på cirka 14 dekar og er avsatt til "næringsbebyggelse" i kommuneplanen. Ca. 8 dekar nærmest fylkesveien består av en lav kolle og er regulert i en eldre reguleringsplan til "lettere industri, kontor og lager". Det flatere partiet bak kollen er uregulert.

Områdene ligger ca. 25 minutter utenfor Tønsberg sentrum, hvor E18 er under 10 minutter unna.

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.