Vestfold / Sandefjord / Borgeskogen

Borgeskogen

Stort næringsområde langs E18 med ledige tomter og områder under regulering

Vestfold Næringstomter AS har utviklet Borgeskogen siden 1990. På det 1000 dekar store industriområdet i Sandefjord kommune, er det fortsatt noen tomter igjen. Vestfold Næringstomter AS tilbyr byggeklare tomter fra 2 til 70 dekar. Området har eget høydebasseng, dimensjonert for krav til fullsprinkling.

Borgeskogen ligger like ved E18 mellom Sandefjord og Tønsberg.

Borgeskogen Øst er nå under regulering. Tomteområdet er på 200 daa.

Se vedlagte reguleringsplaner for mer detaljer, og plankartene finnes inne på kartportalen.

Kontakt

Tilbydere


map
map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.