Vestfold / Sandefjord / Danebo Næringsområde

Danebo Næringsområde

Regionalt satsningsområde

Et areal på ca 1.000 daa langs E18, delt på midten  av kommunegrensen mellom Larvik og Sandefjord. Her er store deler av arealet ferdig regulert. IKEA og IKANO er blant grunneierne i området.

Planområdet er avsatt til”en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt” og næringsvirksomhet med formålene industri/lager/kontor i Sandefjord kommune og industri/lager i Larvik kommune.

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.