Vestfold / Tønsberg / Korten

Korten

Sentrale næringsarealer mellom E18 og Tønsberg sentrum.

Næringsarealer med kort vei og enkel adkomst til E18 da Korten ligger utenfor sentrum. Det er et etablert område med mye eksisterende næring. Arealer i ulik størrelse, fra 9 til 27 daa.

Det er regulert til byggeområder for Bolig/kontor og offentlig formål/bolig/kontor. Se vedlegg for detaljregulering og bestemmelser for området.

Området har flere ulike eiere. Statens Park-området bestående av kontor og tjenestyting, reguleringsplan ligger vedlagt. For mer informasjon om dette v/ Sæther eiendom. Hemfosa eier resten av Statens Park.

Resten av området som omfattes av kommunedelplan for Korten er et område som består av alt fra kontor, plasskrevende varehandel og næring. Kontakt næringssjefen i kommunen for ytterligere informasjon.

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.