Vestfold / Tønsberg / Slagen

Slagen

Nye tomter for opparbeidelse.

Her finnes det i dag et oljeraffineri som drives av Esso.

Nye tomter er regulert til byggeområder for industri, tiltenkt bedrifter med tilknytning til raffineriet. Tomtene ligger omkransende Essos næringsarealer på Slagen. Se detaljerte bestemmelser i vedlagte plankart og reguleringsbestemmelser for området.

Avstand til E18 er cirka 25 minutter unna. Nærmeste byer er Åsgårdstrand og Tønsberg. 

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.