Søndre Viken / Fredrikstad / Øra Industriområde

Øra Industriområde

Industriområdet dekker 2000 mål inklusive en av Norges største havner, Borg havn. Næringsområdet huser en rekke større og mindre industribedrifter innen prosessindustri, byggevareproduksjon, mekanisk industri, gjenvinning og matproduksjon. Området har huset industri i over 100 år og har utviklet seg til et av Norges ledende sentre for sirkulær industri, der mange bedrifter er forbundet i en industriell symbiose.

Øra Industriområde ligger ved Borg havn som er en av Østlandets mest travle havner. Det investeres nærmere en milliard kroner i utbedring av innseilingen til Fredrikstad. Således vil Borg havn og Øra industriområde være en nasjonal satsing for hele Østlandet. Du vil finne en rekke bedrifter som jobber med gjenvinning av materialer og energi på Øra. Et helt industrielt økosystem har utviklet seg her. Mer enn 2 200 mennesker har sitt arbeid på Øra. Selv om området er sterkt utnyttet, er det fortsatt muligheter for etableringer.

Blant bedriftene som jobber og skaper i Øra finner vi bl.a.:

  • Denofa
  • Kronos Titan
  • Frevar
  • Norsk Gjenvinning
  • Batteriretur
  • AK Mekaniske
  • Voith Hydro m.fl.

Bedriftene samarbeider tett, noe som har resultert i etableringen av Norsk Senter for Sirkulærøkonomi for å styrke forsknings og utviklingsarbeidet blant bedriftene.

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.